CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tiếp cận thông tin > Luật tiếp cận thông tin

Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng bài: 06/04/2016
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa III, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016
Tổ chức, cá nhân quan tâm có thể Tải Luật tiếp cận thông tin tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275