CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Phổ biến giáo dục pháp luật > Kế hoạch: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn

Kế hoạch: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Đak Pơ năm 2021

Ngày đăng bài: 25/01/2021
Tải Kế hoạch tại đây
Các tin khác

Về việc phát động, hưởng ứng tham gia "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai" năm 2021 (01/10/2021)

TÀI LIỆU: Tuyên truyền về Đề án Chống tra tấn (30/03/2021)

HỎI ĐÁP: Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/03/2021)

Kế hoạch: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Đak Pơ năm 2021 (25/01/2021)

Danh sách: Các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp thứ 9, thứ 10 năm 2020 (25/01/2021)

THÔNG BÁO: Phân công nhiệm vụ cho cơ quan thành viên Hội đồng phục trách nội dung chuyên mục Hỏi đáp pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử huyện Đak Pơ (14/08/2020)

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL (12/08/2020)

Tài liệu phổ biến các Luật mới, các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (26/02/2020)

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn huyện Đak Pơ (04/12/2019)

Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV: (24/05/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275