CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Nông thôn mới > Văn bản chỉ đạo điều hành
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 492/UBND-VHTT

Về việc kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định các tiêu chí văn hóa nông thôn mới nâng cao năm 2020

06/04/2020

6/4/2020

Công văn 308/UBND-TCKH

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

09/03/2020

9/3/2020

Công văn 27/UBND-NNPTNT

Về việc rà soát đánh giá thực trạng 19 tiêu chí xã nông thôn mới

07/01/2020

7/1/2020

Chỉ thị 18/CT-TTg

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

15/07/2014

7/15/2014


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275