CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 11 năm 2020

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 11 năm 2020

Ngày đăng bài: 13/11/2020
Hỏi - Đáp một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh
Câu 1: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm những bệnh nào?
Trả lời:
Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.
Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola), Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg); bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.
 
Câu 2: Các nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm được quy định như thế nào? 
 Trả lời:
Điều 4 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định gồm các nguyên tắc sau đây: 
- Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
 - Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; lồng ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 
- Công khai, chính xác, kịp thời thông tin về dịch. 
- Chủ động, tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt động phòng, chống dịch.
 
Câu 3: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nghiêm cấm những hành vi nào?
Trả lời:
Điều 8 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nghiêm cấm các hành vi sau đây: 
- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 
- Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
- Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm.
- Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.
- Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này.
- Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
 
Câu 4: Ai là đối tượng của thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm?
Trả lời:
Theo Điều 10 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì mọi người đều được tiếp cận với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, những người trong gia đình họ và các đối tượng trong vùng dịch, vùng có nguy cơ dịch được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
  
Câu 5: Khai báo bệnh dịch được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Khi có dịch, người mắc bệnh dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian 24 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch (Khoản 1 Điều 47 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm). 
 
Câu 6: Người làm lây lan dịch bệnh cho người khác ở mức độ phải chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời:
Người làm lây lan dịch bệnh cho người khác ở mức độ phải chịu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi đó tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm sẽ bị xử phạt theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt tù đến 12 năm.  


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275