CHUYÊN MỤC
    Quý bạn đọc thân mến !
--------
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sự điều phối, tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, đoàn thể; là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội.
Với ý nghĩa đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện mở chuyên mục Hỏi – Đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử huyện. Trang chuyên mục được trình bày dưới dạng Hỏi – Đáp, đây là phương tiện truyền tải các quy định pháp luật đến với người dân, là phương tiện hỗ trợ tích cực để nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
Trong quá trình biên soạn các câu hỏi, khó tránh khỏi những hạn chế và thiết sót, Hội đồng phối hợp PBGDPL rất mong nhận được sự phản hồi từ độc giả của chuyên mục. Mọi ý kiến xin liên hệ về Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (Phòng Tư pháp) qua số điện thoai: 0269.373.8289
---------------------
Hỏi đáp pháp luật Kỳ 3 - Tháng 01 năm 2022
Hỏi đáp pháp luật Kỳ 3 - Tháng 01 năm 2022
Hỏi đáp pháp luật Kỳ 3 - Tháng 01 năm 2022

Hỏi đáp pháp luật Kỳ 2 - Tháng 01 năm 2022
Hỏi đáp pháp luật Kỳ 2 - Tháng 01 năm 2022
Hỏi đáp pháp luật Kỳ 2 - Tháng 01 năm 2022

Hỏi đáp pháp luật Kỳ 1 - Tháng 01 năm 2022
Hỏi đáp pháp luật Kỳ 1 - Tháng 01 năm 2022
Hỏi đáp pháp luật Kỳ 1 - Tháng 01 năm 2022

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 11 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 11 năm 2020
Hỏi - Đáp một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 11 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 11 năm 2020
Một số quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 10 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 10 năm 2020
Hỏi - Đáp về Luật Khiếu nại

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 3 - Tháng 10 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 3 - Tháng 10 năm 2020
Một số vấn đề liên quan đến nông nghiệp

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 10 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 2 - Tháng 10 năm 2020
Một số quy định pháp luật về phòng, chống ma túy

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 10 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 1 - Tháng 10 năm 2020
Một số quy định pháp luật về cư trú

Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 9 năm 2020
Hỏi đáp Pháp luật Kỳ 4 - Tháng 9 năm 2020
Một số quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275