CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Xây dựng và Quy hoạch xây dựng > Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm q
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND cấp huyện
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;
 • Cơ quan phối hợp: Không.
Xây dựng

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình hoặc qua đường bưu điện, nộp trực tuyến (trường hợp đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).
Trình tự thực hiện
 1. Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến (trường hợp đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).
 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
 • Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp, vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có);
 • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi bằng đường bưu điện) bổ sung hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 1. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
Thành phần hồ sơ * Thành phần:
 • Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của chủ đầu tư  (theo mẫu) (bản chính).
 • Kế hoạch, nội dung và hồ sơ, tài liệu có liên quan, biên bản đã được Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình (nếu có) (bản sao);
 • Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo danh mục (bản chính).
* Số lượng: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này (Mục d Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP).
Lệ phí Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình (Khoản 6, Điều 32, NĐ 46/2015/NĐCP).
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra.
Cơ quan thực hiện
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;
 • Cơ quan phối hợp: Không.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
 • Luật Xây dựng năm 2014;
 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng;
 • Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai ban hành theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Gia Lai.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-Phu-luc-3.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275