CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Tư pháp > Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Thủ tục bổ sung)
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Thủ tục bổ sung) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Thủ tục bổ sung)

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Tư pháp
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275