CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản > Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doa
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cách thức thực hiện - Trực tiếp;
- Theo đường bưu điện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Bước 2: Xử lý hồ sơ.
Bước 3. Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.
Bước 4. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Thành phần hồ sơ 3.1. Đối với tổ chức:
a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
d) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
3.2. Đối với cá nhân:
a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
3.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra kiến thức về ATTP.
Lệ phí 30.000 đồng/lần/người
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Nông nghiệp và PTNT
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275