CHUYÊN MỤC
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp giấy phép quy hoạch UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị

Cấp giấy phép quy hoạch

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đầu tư xây dựng công trình. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận, viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
- Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
2. Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
3. Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;
4. Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;
5. Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép).
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy phép quy hoạch
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng
Đối tượng thực hiện - Cá nhân                                                               
- Tổ chức 
Yêu cầu hoặc điều kiện Chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án.
Căn cứ pháp lý - Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275