CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Quản lý đô thị > Cấp giấy chứng nhận số nhà
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp giấy chứng nhận số nhà UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị

Cấp giấy chứng nhận số nhà

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, thị trấn.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận, viết giấy biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. UBND phường, thị trấn chuyển đơn đến UBND cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận số nhà.
- Bước 3: UBND cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận số nhà cho UBND phường, thị trấn để cấp phát; người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, thị trấn.
Thành phần hồ sơ - Đơn xin cấp Giấy chứng nhận biển số nhà.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận số nhà.
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng
Đối tượng thực hiện - Cá nhân                                                              
- Tổ chức    
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275