CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Quản lý đô thị > Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quản lý đô thị

Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn)

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện Bộ phận một cửa huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ xin thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch hoặc đồ án quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu sót, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.
- Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần hồ sơ - Tờ trình hoặc công văn xin thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch của chủ đầu tư
- Thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng và các bản vẽ thu nhỏ in màu, các phụ lục tính toán kèm theo do đơn vị tư vấn lập;
- Văn bản lấy ý kiến của nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch thông qua đại diện tổ dân phố và UBND cấp xã trong khu vực quy hoạch; Các văn bản pháp lý có liên quan.
- Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế.
* Số lượng hồ sơ:         01 bộ.
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
- Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
-Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275