CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Quản lý đô thị > Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị

Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận, viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh.
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần hồ sơ - Tờ trình xin phê duyệt phương án phá dỡ công trình xây dựng.
- Phương án phá dỡ công trình xây dựng hoàn chỉnh do tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, có tư cách pháp nhân lập.
* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật xây dựng năm 2003.
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
- Luật Nhà ở năm 2005.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275