CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Quản lý đô thị > Giám định hiện trạng công trình xây dựng
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giám định hiện trạng công trình xây dựng UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị

Giám định hiện trạng công trình xây dựng

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện Bộ phận một cửa huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ đầu tư có yêu cầu Giám định hiện trạng công trình xây dựng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ để bổ sung đúng quy định.
- Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình xin Giám định hiện trạng công trình xây dựng
- Hồ sơ thiết kế, hoàn công công trình.
- Các giấy tờ liên quan đến việc Giám định hiện trạng công trình xây dựng.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275