CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Tổ chức bộ máy > Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Phòng, ban, đơn vị liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
Tổ chức bộ máy

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ xin công nhận Ban vận động thành lập hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết UBND cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả hoặc văn bản từ chối (nêu rõ lý do) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;
2. Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí Không có
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Phòng, ban, đơn vị liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, công dân Việt Nam
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội;
 - Thông tư số 03/2013/TT-BNV, ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Don-de-nghi-thanh-lap-Ban-Van-dong.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275