CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Kinh doanh khí > Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND cấp huyện Phòng Tài chính Kế hoạch Kinh doanh khí

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
Trình tự thực hiện
- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân. 
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.
Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính Kế hoạch
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý Nghị định 87/2018/NĐ-CP

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275