CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo > Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

Thẩm quyền giải quyết Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực Giáo dục
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện - Bước 1: Gia đình học sinh lập đơn. Nhà trường nơi chuyển đi làm giấy giới thiệu cho gia đình có con chuyển đi, đồng thời cho gia đình rút học bạ của học sinh.
- Bước 2: Gia đình nộp hồ sơ, giấy giới thiệu tại Phòng Giáo dục – Đào tạo nơi chuyển đi. Phòng GD-ĐT làm giấy giới thiệu cho gia đình học sinh chuyển tiếp đơn vị tiếp nhận.
- Bước 3: Gia đình học sinh nộp hồ sơ, giấy giới thiệu của Phòng GD-ĐT nơi chuyển đi tại Phòng GD-ĐT nơi chuyển đến. Phòng GD-ĐT sẽ cấp giấy giới thiệu đến trường mới và nhận lớp.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (tự lập).
2.Học bạ bản chính (Kèm theo bảng điểm nếu trường hợp chưa kết thúc năm học).
3.Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh.
4.Bằng tốt nhiệp THCS hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THCS.
5.Giấy giới thiệu của trường và của Phòng GD-ĐT nơi chuyển đi.
Thời hạn giải quyết Nhận và cấp giấy giới thiệu trong 01 ngày.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu, văn bản chấp thuận chuyển trường.
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
2. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường 
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 51/2002 /QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/ 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tư số 12/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275