CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo > Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục

Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
2. Biên bản kiểm tra;
3. Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định giải thể trường mầm non, nhà trẻ tư thục
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.
Căn cứ pháp lý - Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục  năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm non.
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275