CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo > Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Trung tâm sát hạch Giáo dục và Đào tạo

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thẩm quyền giải quyết Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc Bưu chính
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;
Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.
Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này;
Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;
Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả thực hiện Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Cơ quan thực hiện Trung tâm sát hạch
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức
Yêu cầu hoặc điều kiện Điều kiện dự thi a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành; b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
Căn cứ pháp lý 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275