CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (theo mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP);
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiéu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Theo thỏa thuận.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội.
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB&XH
Đối tượng thực hiện Đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-12.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275