CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cơ quan, tổ chức (Phòng Lao động - TB&XH) đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội gửi hồ sơ thẩm định 01 (một) bộ đến Phòng Nội vụ để tổ chức thẩm định.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định gửi cơ quan đề nghị.
Trường hợp có vấn đề chưa rõ hoặc còn ý kiến khác nhau thì Phòng Nội vụ có văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập có văn bản giải trình, bổ sung.
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (kèm theo văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ), Phòng Lao động - TB&XH trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị thành lập (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
- Đề án thành lập (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
- Dự thảo quy chế  hoạt động của cơ sở (theo mẫu số 03a ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
- Dự thảo quyết định thành lập của cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập.
- Các tài liệu khác có liên quan như: giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB&XH
Đối tượng thực hiện Cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Yêu cầu hoặc điều kiện - Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;
- Phù hợp với mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-01,-02,-03a.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275