CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Phòng Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Thẩm quyền giải quyết Phòng Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Một cửa hiện đại của huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông ngoài công lập làm đơn gửi nhà trường để xác nhận đơn và lập danh sách.
- Bước 2: Nhà trường tổng hợp, lập danh sách gửi toàn bộ hồ sơ  về phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện.
- Bước 3: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, lập dự toán kinh phí và chuyển tiền về các trường để thực hiện chi trả cho gia đình người học. Đối với học sinh, sinh viên Phòng Lao động thực hiện chi trả trực tiếp cho đối tượng.
Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1.Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo phụ lục IV)
2. Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:
a) Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
b) Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
c) Giấy chứng nhận hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân xã cấp cho đối tượng trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định.
* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Hỗ trợ chi phí
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB và XH huyện
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:
1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi n­ương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nư­ớc, không thuộc các xã quy định tại khoản 1 Điều này.
Căn cứ pháp lý  - Nghị  định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với giáo dục quốc dân từ năm học 1010-2011 đến năm 2014-2015.
- Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dân thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-don-de-nghi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275