CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ, người giám hộ hoặc người có trách nhiệm theo quy định gửi đơn đề nghị dừng trợ cấp xã hội cho người đứng đầu cơ sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.
- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, người đứng đầu cơ sở quyết định dừng trợ cấp xã hội.
- Bước 3: Lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của UBND cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP);
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Biên bản bàn giao đối tượng hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.
Cơ quan thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội
Đối tượng thực hiện ​Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc người giám hộ đối tượng
Yêu cầu hoặc điều kiện Nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:
- Kết thúc quản lý trường hợp theo quyết định của người đứng đầu cơ sở;
- Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị;
- Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi;
- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp đủ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi;
- Cơ sở không có khả năng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với đối tượng;
- Đối tượng không liên hệ trong vòng 01 tháng;
- Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội;
- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-13.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275