CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Phòng Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Bảo trợ xã hội

Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Thẩm quyền giải quyết Phòng Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Một cửa hiện đại của huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Học sinh, sinh viên làm đơn gửi nhà trường để xác nhận đơn và nộp hồ sơ tại phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện.
- Bước 2: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định.
Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1.  Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục III) có xác nhận của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.
2. Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:
a) Giấy xác nhận thuộc đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và Ủy ban nhân dân xã xác nhận .
b) Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
c) Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng là học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng được là học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
d) Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo;
đ) Giấy xác nhận ngành, nghề độc hại của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp cho đối tượng sinh viên các chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại;
e) Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề (kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp trung học cơ sở);
g) Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với đối tượng sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB và XH huyện
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Đối tượng là học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.
Căn cứ pháp lý - Nghị  định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với giáo dục quốc dân từ năm học 1010-2011 đến năm 2014-2015.
- Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dân thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-đon-mien-giam-hoc-phi.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275