CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòn
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - TB&XH cấp Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH ​Bảo trợ xã hội

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - TB&XH cấp

Thẩm quyền giải quyết Phòng Lao động – TB&XH
Lĩnh vực ​Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cở sở trợ giúp xã hội gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đến Phòng Lao động - TB&XH.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Lao động - TB&XH cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động cho cơ sở.
Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh và cấp lại giấy phép;
- Giấy phép hoạt động;
- Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động mới của cơ sở.
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275