CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Cấp giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động -
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội

Cấp giấy phép hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH

Thẩm quyền giải quyết Phòng Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cở sở trợ giúp xã hội gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đến Phòng Lao động - TB&XH.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Lao động - TB&XH cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở.
Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở được cấp phép hoạt động, giám đốc cơ sở đó có trách nhiệm ban hành và công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP);
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động của cơ sở
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH
Yêu cầu hoặc điều kiện Cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau:
- Là cơ sở trợ giúp xã hội được thành lập hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập hợp pháp theo quy định của Nhà nước;
- Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;
- Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc đối tượng;
- Trường hợp cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thì phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực quy định tại Mục 1 Chương IV của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-09.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275