CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thu
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH

Thẩm quyền giải quyết Phòng Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận 01 (một) bộ đến Phòng Lao động - TB&XH.
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới theo đề nghị của cơ sở.
Trường hợp từ chối thì phải có văn bản thông báo rõ cho người thành lập cơ sở biết và nêu rõ lý do
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập;
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đã được cấp;
- Giấy tờ liên quan chứng minh sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới.
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275