CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao độn
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH

Thẩm quyền giải quyết Phòng Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội gửi hồ sơ thẩm định 01 (một) bộ đến Phòng Lao động - TB&XH để tổ chức thẩm định.
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở.
Trường hợp từ chối thì phải có văn bản thông báo rõ cho người thành lập cơ sở biết và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai đăng ký thành lập (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
- Phương án thành lập cơ sở;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở (theo mẫu số 3b ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP);
- Bản sao chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở;
- Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên;
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Đối với sáng lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên;
+ Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức. Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài thì là bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-03b,-06,-07.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275