CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 882/QĐ-XPVPHC

Xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

10/07/2019

10/7/2019

Quyết định 883/QĐ-XPVPHC

Xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

10/07/2019

10/7/2019

Quyết định 846/QĐ-XPVPHC

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

03/07/2019

03/7/2019

Quyết định 407/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

01/03/2019

01/03/2019

Quyết định 406/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân cso thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải cơ sở năm 2018

01/03/2019

01/3/2019

Quyết định 355/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng đột xuất hộ gia đình cso thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động công dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự

13/02/2019

13/2/2019

Quyết định 11/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

03/01/2009

04/01/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275