CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 797/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020

27/07/2020

27/7/2020

Quyết định 717/QĐ-UBND

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

02/07/2020

2/7/2020

Quyết định 238/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021

29/03/2020

29/3/2020

Quyết định 222/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xung phong tham gia Đội truy vết Covid-19

25/03/2020

25/3/2020

Quyết định 205/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xung phong tham gia Đội truy vết Covid-19

18/03/2020

18/3/2020

Báo cáo 06/BC-UBND

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

14/01/2020

14/01/2020

Quyết định 1153/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020"

06/09/2019

6/9/2019

Quyết định 1136/QĐ-XPVPHC

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y

28/08/2019

28/8/2019

Quyết định 976/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM giai đoạn 2010-2020

31/07/2019

31/7/2019

Báo cáo 170/BC-UBND

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

25/07/2019

25/7/2019

 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275