CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng bài: 25/06/2020
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1      
II VĂN BẢN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN    
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC BÁO CÁO TẠI KỲ HỌP    
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275