CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 471/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất để triển khai thực hiện Dự án nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai, trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

23/08/2021

23/8/2021

Quyết định 376/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

19/07/2021

19/7/2021

Quyết định 375/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

19/07/2021

19/7/2021

Quyết định 362/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

14/07/2021

14/7/2021

Quyết định 361/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

14/07/2021

14/7/2021

Quyết định 356/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

12/07/2021

12/7/2021

Quyết định 245/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

01/06/2021

01/6/2021

Quyết định 209/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

19/05/2021

19/5/2021

Quyết định 206/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

18/05/2021

18/5/2021

Quyết định 173/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đak Pơ

26/03/2021

26/3/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275