CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 173/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đak Pơ

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 31/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

25/01/2021

25/1/2021

Quyết định 16/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

11/01/2021

11/1/2021

Quyết định 01/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

04/01/2021

04/01/2021

Quyết định 865/QĐ-UBND

Về việc giao đất trồng cây hàng năm khác cho hộ gia đình, cá nhân

01/12/2020

01/12/2020

Quyết định 856/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư làng Groi 2 (nay là làng Groi), xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

20/11/2020

20/11/2020

Quyết định 857/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư làng Groi 2 (nay là làng Groi), xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

20/11/2020

20/11/2020

Quyết định 852/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

19/11/2020

19/11/2020

Quyết định 853/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

19/11/2020

19/11/2020

Quyết định 719/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở tại nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân

01/09/2020

01/9/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275