CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 376/QĐ-UBND

Về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

19/07/2021

19/7/2021

Quyết định 375/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

19/07/2021

19/7/2021

Quyết định 362/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

14/07/2021

14/7/2021

Quyết định 361/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

14/07/2021

14/7/2021

Quyết định 356/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

12/07/2021

12/7/2021

Quyết định 245/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

01/06/2021

01/6/2021

Quyết định 209/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

19/05/2021

19/5/2021

Quyết định 206/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

18/05/2021

18/5/2021

Quyết định 173/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đak Pơ

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 31/QĐ-UBND

Về việc cho thuê đất nông nghiệp

25/01/2021

25/1/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275