CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Thu gom, tái chế, xử lý chất thải > Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn hu

Công văn: Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện

Số hiệu: 1745/UBND-TNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND huyện Đak Pơ Người ký: Huỳnh Văn Hơn
Ngày ban hành: 02/12/2020 Ngày hiệu lực: 02/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275