CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Thu gom, tái chế, xử lý chất thải > Về việc ban hành Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đak Pơ g

Quyết định: Về việc ban hành Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2020 - 2025

Số hiệu: 801/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND huyện Đak Pơ Người ký: Huỳnh Văn Hơn
Ngày ban hành: 20/10/2020 Ngày hiệu lực: 20/10/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275