CHUYÊN MỤC








Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Thu gom, tái chế, xử lý chất thải > Giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn huyện

Kế hoạch: Giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn huyện

Số hiệu: 16/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: UBND huyện Đak Pơ Người ký: Huỳnh Văn Hơn
Ngày ban hành: 22/01/2021 Ngày hiệu lực: 22/1/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275