CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công tác phòng chống tham nhũng > Đất đai - Môi trường > Danh sách công khai kết quả thu hồi đất

Danh sách: Danh sách công khai kết quả thu hồi đất

Số hiệu: DS Loại văn bản: Danh sách
Nơi ban hành: Phòng TNMT huyện Người ký: Nguyễn Phương Thành
Ngày ban hành: 15/12/2019 Ngày hiệu lực: 15/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275