CHUYÊN MỤC


* THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  • 0905.218.673 (Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Vi rút Corona gây ra)
  • 0914.097.835 (Bác sĩ Hà Ngọc Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Vi rút Corona gây ra)
  • 0966.33.17.17 (Đường dây nóng Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ)
* NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA MỚI

* VĂN BẢN CỦA HUYỆN 

- Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Đak Pơ về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra

- Văn bản số 89-HD/BTGHU ngày 05/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Vi rút Corona gây ra

- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Vi rút Corona gây ra

- Thông báo số 11/TB-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra trên địa bàn huyện Đak Pơ

- Văn bản số 103/UBND-YT ngày 31/01/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra

 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275