CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Cuộc thi

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu
“Đak Pơ - 20 năm hình thành và phát triển” 

(Theo Kế hoạch số 118-KH/HU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ)
--------------- KỲ 3------------

Today
"Chọn địa phương theo danh sách tạo sẵn phía dưới, không nhập nội dung khác"
 Security code

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275