THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI

THỂ LỆ CUỘC THI

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2023” 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
   
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Đak Pơ từ 18 tuổi trở lên tham gia.
    - Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ ra đề thi và công chức, viên chức cơ quan Phòng Nội vụ huyện không được tham gia dự thi.
Lưu ý: Mỗi người được tham gia thi tối đa không quá 10 lần/kỳ
II. NỘI DUNG THI
   Thi trắc nghiệm trực tuyến và trên Phiếu theo bộ câu hỏi của Ban Tổ chức  về tìm hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Gia Lai và huyện Đak Pơ liên quan đến công tác cải cách hành chính.

III. HÌNH THỨC THAM GIA THI:  Thi trắc nghiệm
IV. THỜI GIAN DỰ THI: 
Bắt đầu Cuộc thi vào lúc 08h00, ngày 10 tháng 5 năm 2023 và kết thúc vào lúc 08h00, ngày 30 tháng 5 năm 2023
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, như sau:
- 01 giải Nhất:                                   2.000.000 đồng
- 02 giải Nhì , mỗi giải:                     1.500.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải:                        1.000.000 đồng
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:        500.000 đồng                
2. Ngoài ra, khi tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 03 giải cho 03 tập thể là đơn vị các xã, thị trấn có tỷ lệ người tham gia dự thi trên tổng dân số cao và có nhiều bài dự thi đạt giải.
- 01 giải Nhất tập thể:               2.000.000 đồng.
- 01 giải Nhì tập thể:                 1.500.000 đồng.
- 01 giải Ba tập thể:                  1.000.000 đồng.

THÔNG BÁO

Tài liệu tham khảo 
Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2023” 

 
TẢI NỘI DUNG TẠI: PHẦN 1 - PHẦN 2 - PHẦN 3 - PHẦN 4 - PHẦN 5

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275