THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI

THỂ LỆ CUỘC THI

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ huyện Đak Pơ” 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
     Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh (THCS, THPT), sinh viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. (Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy không được tham gia dự thi)
Lưu ý: Mỗi người được tham gia thi tối đa không quá 10 lần/kỳ
II. NỘI DUNG THI
     Tìm hiểu về truyền thống 75 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ huyện Đak Pơ (1945 - 2020).
     * Tài liệu tham khảo:

     - Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Pơ qua các kỳ Đại hội.
     - Lịch sử Đảng bộ huyện Đak Pơ (1945-2015), Nhà xuất bản chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội - 2019.
III. HÌNH THỨC THAM GIA THI:  thi trắc nghiệm
IV. THỜI GIAN DỰ THI: 8 kỳ thi trắc nghiệm
- Kỳ I: Từ 9h ngày 06/09/2021 đến 15h ngày 17/09/2021
- Kỳ II: Từ 9h ngày 20/09/2021 đến 15h ngày 01/10/2021
- Kỳ III: Từ 9h ngày 04/10/2021 đến 15h ngày 15/10/2021
- Kỳ IV: Từ 9h ngày 18/10/2021 đến 15h ngày 29/10/2021
- Kỳ V: Từ 9h ngày 01/11/2021 đến 15h ngày 12/11/2021
- Kỳ VI: Từ 9h ngày 15/11/2021 đến 15h ngày 26/11/2021
- Kỳ VII: Từ 9h ngày 29/11/2021 đến 15h ngày 10/12/2021
- Kỳ VIII: Từ 9h ngày 13/12/2021 đến 15h ngày 24/12/2021

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Mỗi kỳ, có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:
- 01 giải Nhất:                                             1.500.000 đồng
- 02 giải Nhì, mỗi giải:                                  1.000.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải:                                      800.000 đồng
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:                       400.000 đồng

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275