CHUYÊN MỤC


UBND huyện Đak Pơ

DakPo.jpg
 
        Huyện Đak Pơ được thành lập theo Nghị định số 155/2003/NĐ-CP ngày 9-12-2003 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ diện tích và dân số phía tây huyện An Khê. Cũng theo Nghị định này, phần đất phía đông huyện An Khê cũ được thành lập thị xã An Khê. Huyện lỵ thuộc xã Đak Pơ.
                Diện tích: 503,73 Km2.
                Dân số:    39.162 người (số liệu thống kê năm 2008).
        Vị trí địa lý:
                - Bắc giáp: thị xã An Khê, huyện Kbang.
                - Nam giáp: huyện Kông Chro.
                - Đông giáp: thị xã An khê, tỉnh Bình Định.
                - Tây giáp: huyện Mang Yang.
        Đơn vị hành chính cấp xã, trị trấn: 8 xã, bao gồm: Đak Pơ, Phú An, Tân An, Cư An, Ya Hội, Yang Bắc, An Thành, Hà Tam.
        Tổng quan kinh tế - văn hoá - xã hội:
                Huyện Đak Pơ có quốc lộ 19 đi qua, là tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, sang tận Campuchia.
                Đak Pơ là một phần của Tây Sơn thượng đạo, một trong những căn cứ địa của nhà Tây Sơn dựng cờ tụ nghĩa. Đăk Pơ cũng là nơi từng diễn ra một chiến thắng lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của bộ đội Việt Minh. Trung đoàn 96 tiêu diệt Binh đoàn 100 trong trận Đăk Pơ ngày 24 tháng 6 năm 1954 giải phóng toàn bộ huyện An Khê và vùng phía Đông thị xã Pleiku; phối hợp với quân Pathet Lào giải phóng nhiều vùng ở Xiêng Khoảng.
                Đak Pơ là một trong những khu vực chịu tác hại của chất độc màu da cam trong chiến dịch rải chất độc hóa học của quân đội Hoa Kỳ mở đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 1961.
Ngày mới thành lập (năm 2003) Đak Pơ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do cơ sở vật chất thiếu thốn, dân cư thưa thớt, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trong khi trình độ canh tác lạc hậu, quanh năm đối mặt với đói nghèo. Bắt tay xây dựng Đak Pơ từ con số không, quyết tâm đi lên bằng nội lực, 7 năm sau ngày thành lập, bộ mặt của huyện đã có nhiều thay đổi. Đặt biệt, 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 13,03%, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 7,1 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông - lâm nghiệp từ 55,5% (năm 2005) giảm xuống còn 44,3% (năm 2010). Nhờ có chính sách linh hoạt ưu đãi, Đak Pơ đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế đầu tư chế biến nông sản, gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng…

                Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng trong cơ cấu kinh tế tăng từ 19,3% (2005) lên 29,7% (2010), giá trị sản xuất từ 24,2 tỷ đồng năm 2005 tăng lên 80,3 tỷ đồng năm 2010, tổng giá trị đầu tư trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt trên 336 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng phát triển nhanh từ 25,2% năm 2005 lên 27,8% năm 2010, tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ trên thị trường từ 61,5 tỷ đồng (2005) lên 83 tỷ đồng (2010). Trên địa bàn huyện hiện có 29 doanh nghiệp và hơn 1.200 cơ sở kinh doanh cá thể.
                Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo từ 35,39% (2005) giảm xuống còn 12,22% (2010), nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu bền vững.
                Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình, thôn làng, công sở văn hóa được đẩy mạnh. Toàn huyện có 6.100 gia đình, 21 thôn, làng, 42 cơ quan, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 42 khu dân cư tiên tiến các cấp. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng, quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững.
                Bước vào giai đoạn mới (2010 - 2015) với vận hội mới, huyện Đak Pơ đã đặt ra những mục tiêu phấn đấu cao hơn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,2%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng chiếm 29,2%, thương mại - dịch vụ chiếm 31,8%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 26.130 tấn, tổng diện tích gieo trồng trên 18.000 ha. Bình quân thu ngân sách hàng năm 24,5 tỷ đồng đạt 15% trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập đầu người đạt 12 triệu đồng/năm, gấp 1,68 lần so với năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,2%, tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước sạch là 90%, tỷ lệ xã có bác sĩ là 50%.
 
[Error loading the control 'ArticleList', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY STT ASC) AS CMS_ORN, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_Job_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/kkk/Nghien-cuu-trao-đoi/DS-doanh-nghiep-đa-đang-ky/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Invalid column name 'STT'.
[Error loading the control 'ArticleList1', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY STT ASC) AS CMS_ORN, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_Job_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/kkk/Nghien-cuu-trao-đoi/DS-doanh-nghiep-bi-giai-the/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Invalid column name 'STT'.
[Error loading the control 'ArticleList2', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY STT ASC) AS CMS_ORN, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_Job_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/kkk/Nghien-cuu-trao-đoi/DS-doanh-nghiep-bi-thu-hoi-CN-ĐKKD/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Invalid column name 'STT'.

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275