Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Công văn 43/CV-UBND

13/03/2023

13/03/2013

Công văn 42/CV-UBND

CV LẤY Ý KIẾN TRẠI HEO ANT

13/03/2023

13/3/2023

BÁO CÁO 30/BC-UBND

Báo cáo tiến độ tiêu chí 6,8,16

10/03/2023

10/3/2023

BÁO CÁO 29/BC-UBND

BÁO CÁO GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

10/03/2023

10/3/2023

Công văn 41/CV-UBND

CV TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ƯỚNG GIỜ TRÁI ĐẤT

09/03/2023

09/3/2023

BÁO CÁO 28/BC-UBND

104/BC-UBND - 09/3/2023 - UBND xã Yang Bắc báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC

09/03/2023

09/3/2023

Kế hoạch 33/KH-UNMD

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM NĂM 2023

08/03/2023

08/3/2023

Kế hoạch 31/KH-UBND

kế hoạch giảm nghèo

08/03/2023

08/3/2023

BÁO CÁO 25/BC-UBND

BC LẤY Ý KIẾN DT LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

07/03/2023

07/3/2023

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn