Trang chủ > Tin tức > Nông thôn mới
UBND XÃ YANG BẮC – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 38: THẮM TÌNH QUÂN DÂN
UBND XÃ YANG BẮC – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 38: THẮM TÌNH QUÂN DÂN

Sau gần nửa tháng (16/7/2022 – 29/7/2022) thực hiện công tác dân vận đợt I năm 2022, các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 38 cùng với chính quyền và nhân dân xã Yang Bắc đã cùng nhau làm tốt nhiều nội dung góp phần xây dựng “Nông thôn mới”Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Yang Bắc
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Yang Bắc
Sáng ngày 23/6/2022, tại Hội trường UBND xã Yang Bắc đã diễn ra Hội ngh lấy ý kiến lập đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030.
1.jpg


Default news teaser image
Chung tay xây dựng Nông thôn mới
FB_IMG_1608626238962-(1).jpg
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 38 “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, chung tay cùng nhân dân xã Yang Bắc xây dựng nông thôn mới”.

 

Trung đoàn bộ binh 38 giúp Yang Bắc xây dựng Nông thôn mới
Trung đoàn bộ binh 38 giúp Yang Bắc xây dựng Nông thôn mới
Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18/7 đến ngày 31/7, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 38 sẽ tiến hành hỗ trợ xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ thực hiện một số công trình, phần việc thiết thực, để góp sức cùng xã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.
Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn