Trang chủ > Giới thiệu > Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail
Võ Viết Nghĩa Chủ tịch UBND xã 0987.884.709 nghiavv1611983@gmail.com

Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn