Trang chủ > Giới thiệu > Quá trình hình thành và Phát triển
Vị trí địa lý: Yang Bắc là xã nằm phía đông nam của huyện Đak Pơ,  phía đông giáp với xã Tân An, phía Tây giáp với Thị trấn Đak Pơ và xã An Thành, phía Nam giáp với xã An Trung, huyện Kông Chro, phía Bắc giáp xã Tân An (dọc theo QL 19).
* Dân số: Địa bàn được chia thành 8 làng, dân số 1.544 hộ, với 4500 nhân  khẩu
1. Đặc điểm địa hình, khí hậu
2. Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 6.230,33 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp 5.746,16 ha; đất phi nông nghiệp 449,19 ha  (trong đó đất ở 38,22 ha; đất chuyên dùng 106,94ha).
3. Rừng
4. Mặt nước: Xã có hệ thống sông, suối, ao, bàu, đập tương đối nhiều, phân bố đều. Do vậy nguồn nước mặt trong vùng khá dồi dào, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Nhờ có truyền thống đoàn kết quyết tâm của nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kiên quyết và đúng hướng của Đảng ủy, chính quyền và sự giúp đỡ của các phòng ban ở huyện đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội có bước phát triển, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, quốc phòng an ninh đảm bảo.

Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn