Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể:
Gồm có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và bộ phận chuyên môn 01 tổ chức Đảng, chức danh tuyên giáo do đồng chí Bí thư kiêm nhiệm.
Khối Mặt trận TQVN  và tổ chức thành viên của Mặt trận:
Mặt trận: Gồm có 01 chủ tịch MTTQ và 01 phó chủ tịch MTTQ xã
Hội Nông dân:Gồm có 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch Hội.
Hội Cựu chiến binh: Gồm có 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch
Hội Phụ nữ: Gồm 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch.
Đoàn Thanh niên: Gồm 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư Đoàn
Cơ cấu HĐND xã gồm:
01 chủ tịch HĐND và 01 phó chủ tịch HĐND.
HĐND xã thành lập hai ban: Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội.
Cơ cấu UBND xã gồm:
01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 11 công chức chuyên môn (02 công chức Văn phòng- Thống kê; 02 công chức Tư pháp- Hộ tịch; 02 công chức Địa chính- xây dựng; 02 công chức Tài chính- kế toán; 02 công chức Văn hóa- xã hội; 01 Chỉ huy trưởng quân sự)
Công an xã: do lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm. 
 
Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại
Cán bộ
Phạm Thị Thúy Đảng ủy xã Bí thư 0973052679
Đinh Nim Đảng ủy xã Phó Bí thư thường trực 0979420396
       
Võ Viết Nghiã UBND xã PBT-Chủ tịch UBND xã 0987884709
Đinh Hvư UBND xã Phó Chủ tịch UBND xã 0359238314
Nguyễn Quốc Cường HĐND xã Phó Chủ tịch 0905955794
Đinh Chuyên UBMTTQVN Chủ tịch 0706020555
Trương Minh Giới Hội nông dân Chủ tịch 0898350468
Đinh Thị Bler Hội LHPN Chủ tịch 0357525370
Đinh Văn Niên Đoàn TN xã Bí thư Đoàn 0337490880
Đinh Văn Pronh Hội cựu chiến binh Chủ tịch 0935541699
Công Chức
Đinh Oay UBND xã Chỉ trưởng BCH QS xã  
Đinh Văn Thương UBND xã Trưởng Công an xã 0358486252
Cao Văn Mùi UBND xã Văn phòng - Thống kê 0988822224
Đinh Mơ Như UBND xã Văn phòng - Thống kê 0338201096
Vũ Thị Hằng Nga UBND xã Địa chính - XD 0339952633
Nguyễn Vũ Thái UBND xã Địa chính - NN 0905233132
Phạm Thị Tuyết Sương UBND xã Văn hóa - xã hội (VHTT) 0906040703
Trần Thị Mộng Hằng UBND xã Văn hóa - xã hội (LĐTBXH) 0977104953
Trịnh Thị Tuyết Băng UBND xã kế toán 0934721248
Nguyễn Thị Ngọc Thịnh UBND xã Kế toán 0969825839
Đinh Văn Xô UBND xã Tư pháp - Hộ tịch 0339172003
Lê Hữu Hiền UBND xã Tư pháp - Hộ tịch 0935572288
     

Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn