Trang chủ > Tuyên truyền bầu cử
Default news teaser image
HƯỚNG DẪN TRANG TRÍ KHU VỰC BỎ PHIẾU, DIỄN VĂN KHAI MẠC
Công văn số 08/CV-UBBC ngày 13/5/2021 của Uỷ ban bầu cử huyện Đak Pơ về việc hướng dẫn trang trí khu vực bỏ phiếu, diễn văn khai mạc

UBND xã Yang Bắc Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng ngày bầu cử đ...
UBND xã Yang Bắc Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 09/4/2021, UBND xã Yang Bắc đã tổ chức giải bóng chuyền kỷ niệm 46 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quốc tế Lao động 1/5, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2021) và chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
20210413_095533.jpg 


Default news teaser image
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ CỬ TRI CẦN BIẾT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Default news teaser image
HỎI – ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi – Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”
Bau_cu_2.jpgCơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn