Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH MÙA VỤ
HUYỆN ĐAK PƠ TIẾP NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU “RAU ĐAK PƠ”
HUYỆN ĐAK PƠ TIẾP NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU “RAU ĐAK PƠ”
HUYỆN ĐAK PƠ TIẾP NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU “RAU ĐAK PƠ”

KBANG CHÚ TRỌNG "TAM NÔNG"
KBANG CHÚ TRỌNG "TAM NÔNG"
(GLO)- Qua một thời gian triển khai thực hiện Kết luận số 61 ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả thiết thực.

Default news teaser image
TRIỂN VỌNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRỒNG THUỐC LÁ NÂU
Mô hình liên kết trồng cây thuốc lá nâu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước theo phương thức hỗ trợ vốn sản xuất, bao tiêu sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã thu hút nhiều hộ dân tham gia. Đây là hướng đi mới giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại giá trị kinh tế cao.

NHIỀU CHUYỂN BIẾN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở ĐAK PƠ
NHIỀU CHUYỂN BIẾN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở ĐAK PƠ
Sáng ngày 18/02/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 26/10/2016 về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 19/12/2016 về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia sinh hoạt ở các khu dân cư của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn