Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, CƠ HỘI ĐẦU TƯ
ĐAK PƠ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
ĐAK PƠ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Năm 2021, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) được giao hơn 43 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các xã, thị trấn có công trình được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa chủ động triển khai xây dựng theo kế hoạch đề ra. 
 
Ngoài công trình chuyển tiếp từ năm 2020 tiếp tục hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng, huyện tập trung xác định một số công trình trọng điểm khởi công mới trong năm 2021 như: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thị trấn Đak Pơ) hơn 4,8 tỷ đồng; Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (điểm trường làng Kuk Kôn, xã An Thành) 950 triệu đồng; Trường Mẫu giáo Anh Đào (điểm trường thôn An Phong) hơn 1,5 tỷ đồng, Trung tâm Văn hóa-Thể thao 2 xã Cư An và Tân An; trường bắn, thao trường huấn luyện… Đến nay, các công trình đã hoàn thiện.
 
1.jpg
        Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) được xây mới khang trang.
 
 
 
 


PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH
PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) trên địa bàn tỉnh.

 Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn