Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG
Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho...
Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho đến khi không còn thông tin

Ngày 6-8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công
Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quản lý.Mỗi năm dành khoảng 31.000 tỷ đồng chăm lo cho người có công
Mỗi năm dành khoảng 31.000 tỷ đồng chăm lo cho người có công

Đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công. Tổng kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hàng năm khoảng 31.000 tỷ đồng…Không để gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo
Không để gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo

Chủ tịch nước yêu cầu cần nỗ lực, dành sự chung tay cao hơn chăm lo cho người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, không để hộ gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo…Default news teaser image
tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Công văn Số: /UBND-LĐTBXH Đak Pơ, ngày tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Dak Pơ V/v tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạngCơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn