Báo cáo công tác môi trường năm 2020

Ngày đăng bài: 15/12/2020
Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 15/12/2020 của ủy ban nhân dân xã Yang Bắc về tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021
Xem và tải văn bản tại đây


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn